Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), zwaną dalej rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Fotograficzne „Fotochrom” Paweł Lisowski, Więckowskiego 7, 90-411 Łódź.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych może być realizowany listownie na adres: Więckowskiego 7, 90-411 Łódź, a także przez drogą elektroniczną na adres mailowy rodo@fotochromstudio.pl
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • odpowiedzieć na żądanie w formularzu pytania;
  • wykonania umowy, realizacji zamówienia, (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 pkt b. RODO);
  • rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  • wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ciążący na nas obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
  W pozostałych przypadkach do przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy potrzebowali Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
 4. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  • biuro rachunkowe,
  • kancelariom prawnym,
  • firmom IT,
  • organom panństwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy lub przez czas trwania usługi, a także po jej wykonaniu do czasu wygaśnięcia okresu przedawnienia lub roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i terminie wymaganym przez prawo (np. Przepisy podatkowe i rachunkowe). Jeżeli dane osobowe zostały przetworzone na podstawie zgody, przetwarzamy dane osobowe użytkownika do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. Prawo do uzyskania potwierdzenia, jeżeli administrator przetwarza dane i informacje dotyczące takiego przetwarzania, a ponadto prawo do poprawiania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do sprzeciwić się przetwarzaniu danych i ograniczeniu przetwarzania danych. W przypadku korzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne aspekty leżące w interesie publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 8. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione krajowi trzeciemu (tj. Poza Unią Europejską) ani organizacjom międzynarodowym.
 9. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies »